Showing all 7 results

570,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

-20%
650,000  520,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 45

2,600,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

4,300,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

4,300,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

-8%
3,200,000  2,950,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

-7%
3,800,000  3,550,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 50- Tuổi tối thiểu 5+