Hà Nội – Cát Bà – 3 ngày 2 đêm – Deluxe Cabin

4,300,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 3 ngày 2 đêm

– Số người tối đa 100

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults