Hà Nội – Hoa Lư – Tam Cốc – Cúc Phương – 2 ngày 1 đêm

1,980,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 2 ngày 1 đêm

– Số người tối đa 100

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults