Hoa Lư – Tam Cốc – Buffet Ăn trưa – Đi xe đạp

1,100,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 1 ngày

– Số người tối đa 100

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults