Làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội

620,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 1 ngày

– Số người tối đa 100

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults