Một ngày khám phá Vịnh Lan Hạ – Vịnh Hạ Long

520,000  450,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 1 ngày

– Số người tối đa 45

Số người lớn/ Number of adults