Tham quan Vườn quốc gia Cát Bà (1 ngày)

570,000  450,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 1 ngày

– Số người tối đa 30

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults